Strižné a zápustkové lisy AMADA


Unikátny nový systém pohonu pre lis dáva nové impulzy v technológii lisovania. Komplikované súčiastky, ktoré pri predchádzajúcich typoch lisov nebolo možné vyrobiť, alebo to bolo cenovo neefektívne, je prekvapujúco jednoduché vyrobiť na AMADA SDE lise.