Kontakt

Kde nás nájdete ?

Kontaktné údaje

AMZ Slovakia, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 36/9
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika
Zap.v OR OS Trenčín, oddiel Sro., vložka č.21040/R

IČO: 44 518 391
IČ DPH: SK 2022 732 998
Tel.: +421 42 42 60 849
Fax: +421 42 42 60 850
Mob: +421 905 948 228
Web: www.amada.sk
E-mail: amada(att)amada.sk
servis(att)amada.sk

Kontaktný formulár