Prehliadaním našej webovej lokality súhlasíte s tým, že môžeme používať súbory cookie na zabezpečenie jej plnej funkčnosti a analýzu návštevnosti ( viac informácií ).

Politika kvality v spoločnosti AMZ Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AMZ Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2008 so zameraním na obchodnú a servisnú činnosť v oblasti predaja vysoko kvalitných zariadení, v oblasti ohraňovacích lisov, ohraňovacích nástrojov, vysekávacích lisov, vysekávacích nástrojov, laserových rezacích centier, kombi laser centier, nožníc, iných zariadení, softwaru, pásových píl a pilových pásov. Spoločnosť v rámci svojho pôsobenia ponúka stroje značky AMADA, Lissmac, kde značka svedčí o svojej kvalite dodávaných produktov. Zárukou dlhšej životnosti strojov, je poskytovanie nepretržitého servisu našim zákazníkom.

Našim hlavným poslaním je poskytnúť zákazníkom komplexné služby a konkrétne technické riešenia súvisiace s výrobou u zákazníka, jeho presných technických požiadaviek a špecifikácií, za pomoci najnovších technológií.

Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou, rýchlosťou, kompetentnými zamestnancami a vždy s úsmevom zvyšovať kvalitu služieb.

Základné princípy politiky kvality

Hlavným hodnotiteľom kvality našich služieb sa stáva odberateľ, ktorému prostredníctvom systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 chceme poskytnúť primeranú istotu, že výsledky našej činnosti plne zodpovedajú jeho požiadavkám, technologickým potrebám vo vzťahu k výrobe, legislatívnym normám a súčasne napomáhajú rozvoju jeho podnikateľských aktivít.

Ciele politiky kvality

  1. Zlepšovanie poskytovaných služieb prostredníctvom systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001.
  2. Výberom správnych kritérií zabezpečiť sledovanie výkonu dodávateľov za účelom zvýšenia trvalej kvality našich služieb.
  3. Trvalé zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov v profesionálnej oblasti.
  4. Rozširovanie infraštruktúry s cieľom poskytovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas.
  5. Prijímať rozhodnutia na základe faktov a strategickej orientácie.
  6. Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.
  7. Uplatňovať najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov.
  8. Budovať dobré vzťahy so stabilnými dodávateľmi a zákazníkmi.
  9. Poskytovaním vysokej kvality našich služieb získať dôveru našich zákazníkov.

Zabezpečovanie kvality nesmie byť na úkor bezpečnosti a ochrany zdravia. Ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov je pre nás samozrejmosťou. Kvalita spoluvytvára dobré meno firmy a je nutnou podmienkou pre prosperitu firmy. Spoločnosť sa zaväzuje kontinuálne zlepšovať systém riadenia kvality.

Významným prvkom vedúcim k spokojnosti zákazníka je aj cenová politika, v ktorej sa riadime zákonom primeranosti ceny a služby s využívaním individuálneho prístupu k tvorbe cien.


V Považskej Bystrici, dňa 30.01.2017 Ing. Miroslav Žáčik
Príloha: Certifikát STN EN ISO 9001:2016 (Predaj a servis strojov, Predaj vibroizolačných materiálov)

Certifikácia
STN EN ISO 9001:2016